Gisteren is de Algemene Ledenvergadering gehouden in de Koggestraat. Tijdens de vergadering zijn de jaarrekening van afgelopen jaar en de begroting van het lopende jaar toegelicht en goedgekeurd.

Verder is door een aantal leden nogmaals de wens uitgesproken om de brigades die structureel onderbezet zijn een toeslag in rekening te brengen voor de kosten/gemiste inkomsten die door deze onderbezetting veroorzaakt worden. De ALV heeft besloten om een commissie in te stellen die advies moet uitbrengen aan de ALV. De commissie wordt gevraagd hoe onderbezetting voorkomen kan worden, bijvoorbeeld door actiever te werven, en hoe om te gaan met (de effecten van) eventuele toeslagen en/of incentives per brigade.

Voor deze commissie die uit drie/vier personen dient te bestaan zoeken wij leden. Ben je geïnteresseerd om hierover te adviseren, meld je dan aan bij info@cc-amsterdam.nl