Op de ALV zijn de jaarrekening en de begroting 2012-2013 door de leden goedgekeurd. Lees hier het jaarverslag 2011 van de CCA.