Op 2 november is er een Algemene Ledenvergadering gehouden en heeft het bestuur verantwoording afgelegd over het beleid. Tijdens de vergadering worden jaarrekening en begroting besproken, hopelijk goedgekeurd en het bestuur vervolgens gedechargeerd. Een mooi vooruitzicht.

Deze Besturalia is geschreven voorafgaand aan de ALV maar wordt pas door u gelezen nádat de vergadering heeft plaatsgevonden en de besluiten genomen zijn. Het voelt dus wat vreemd en zelfs wat arrogant om vooraf te schrijven over zo’n belangrijke vergadering terwijl de besluiten die de ALV neemt nog niet eens bekend zijn.

Als (!) de vergadering verloopt zoals ik hierboven beschreef dan hebben de leden er mee ingestemd dat de afschrijvingsmethodiek gewijzigd is, de hypotheken verder afgelost worden en dat de contributie ongewijzigd blijft. Verder hebben de leden er dan kennis van genomen en geaccepteerd dat we er niet in geslaagd zijn om de kosten van het Lustrumfeest in Palazzo volledig uit entreegelden en sponsorbijdragen te betalen. Dat laatste is teleurstellend maar gelukkig kunnen we tegen een stootje.

We zullen op de 2e november overigens vaststellen dat er maar een heel klein deel van de leden op de ALV aanwezig is. Wij als bestuur vinden dat altijd jammer. De kwaliteit van de besluiten is hoger en het toezicht is beter als er meer leden naar de jaarlijkse vergadering komen. De Algemene ledenvergadering is ook een uitstekende gelegenheid om van gedachten te wisselen over de toekomst van de club: moeten we groeien? Moeten de gerechten anders? De wijnen? Zijn er bedreigingen of hoge kosten te verwachten? Wat moet er anders en deelt iedereen die mening? Het bestuur staat altijd open voor suggesties, kritische noten, vragen. Er leeft veel want we zijn een zeer actieve vereniging.

We bedanken alle leden voor het vertrouwen (als…!). We bedanken de aanwezigen voor hun aanwezigheid en we nodigen alle andere leden uit om ook eens langs te komen op de ALV.

Namens het bestuur

Marcel Vos