Geachte leden,

Het Bestuur van CCA nodigt u uit voor de Algemene Ledenvergadering op 14 november 2015.

De vergadering vindt plaats in de Koggestraat in Amsterdam in de keuken van CCA en begint om 10:30 u. Zoals altijd streven wij er naar om uiterlijk om 12:00 uur af te ronden. De agenda, de notulen en aktielijst van de vorige vergadering + een bijlage bij punt 011 van de aktielijst zijn te vinden op de website van de CCA onder het tabje ALV 2015,

De Jaarrekening 2014-2015, de Begroting 2015-2016, zullen ook ruim voor de vergadering worden gepubliceerd op de website van CCA, www.cc-amsterdam.nl

Wij zien uw komst graag tegemoet. Wij verzoeken u een berichtje te sturen als u niet aanwezig kunt zijn
Met vriendelijke groet,

Namens het bestuur

Ank Lely

Secretaris CCA