Een vereniging die nu zijn 35e verjaardag viert. Het is veelzeggend dat een aantal leden nog niet eens de leeftijd bereikt had dat ze de woorden “pot, pan of pap” konden uitspreken, of zelfs maar het licht hadden gezien. Een vitale vereniging, dat is wat we als bestuur af en toe tegen elkaar zeggen, zonder daarin overigens te berusten. Er liggen voldoende zaken op ons bordje waar we maandelijks langdurig bij stil staan tijdens onze vergaderingen op de bovenverdieping van de Koggestraat.

De financiën, de continuïteit, het kwaliteits- niveau, het beheer, de inkoop, welzijn en veiligheid, de communicatie, de commissies, af en toe een incident (ruzie met de buren, vandalisme): het zijn zaken waar we als bestuur mee te maken krijgen en die we met veel plezier zo goed mogelijk proberen af te handelen. Om deze gezonde club ook gezond te houden.

35 jaar is een mooie leeftijd, de meesten van ons kijken er waarschijnlijk graag naar terug. Wat deed jij toen je 35 werd? Ik vind het een mooi gegeven dat een vijftal personen 35 jaar geleden bij elkaar zat en besloot de CCA op te richten. Nog mooier is dat twee van die vijf: Andre van de Woude en Dirk Hoogerwerf nog steeds zo actief met de vereniging bezig zijn, beiden als chef en Dirk ook nog (of beter: weer) als voorzitter. Vol energie.

Tijdens de ALV op 3 november jl. heeft Dirk even teruggeblikt op zijn zojuist afgelopen termijn als voorzitter. Er is veel bereikt in de afgelopen jaren. We hebben een prachtige keuken. We hebben financiële armslag. We hebben onze zaakjes op orde. Met het oog op zijn herbenoeming plaatste onze voorzitter daar wel kanttekeningen bij en stelde hij terecht de vraag: zijn we robuust genoeg voor de toekomst?

Dat is dan ook de vraag die we ons als bestuur de komende maanden gaan stellen: zijn we vitaal en robuust genoeg voor de toekomst? Hebben we voldoende energie? Wat moeten we doen om nog 35 jaar mee te kunnen? Die 70e verjaardag gaan sommigen van ons niet meer meemaken. Maar onze vereniging hopelijk wel.

Op de ALV zijn 3 bestuursleden, Rob Loewenstein, Dirk en ondergetekende herbenoemd als bestuurslid. Met veel plezier gaan we onze tweede en laatste termijn in. Namens het bestuur kan ik u zeggen dat we het een eer vinden om op deze positie aan de toekomst van de Cuisine te werken. We zullen ons best doen: voor de huidige leden, voor de toekomstige leden. Zodat we over 35 jaar nog steeds culinaire kunst kunnen bedrijven: thuis en in de Koggestraat.

Namens het bestuur

Marcel Vos