In het najaar hebben 139 leden de enquete ingevuld waarin een aantal vragen waren gesteld over onze communicatie kanalen. De presentatie van de resultaten, ook besproken tijdens de laatste ALV, treft u hieronder aan.

Presentatie enquete resultaten