Logo Vissen CCADe chefsavond van 22 augustus is verplaatst naar ZONDAG 18 augustus met als gastchef John Halvemaan.