Corona protocol CCA

BLIJF THUIS:

 • bij ziekteverschijnselen, zoals neusverkoudenheid, loopneus, niezen, keelpijn, hoest (ook lichte hoest), verhoging (> 38*C) of koorts
 • als iemand in uw huis bovengenoemde ziekteverschijnselen vertoont.

WAS HANDEN:

  • minstens 20 seconden met water en zeep + handen goed afdrogen
  • bij aankomst in de keuken
  • voordat je gaat koken
  • regelmatig tussendoor
  • voor het eten
  • na toiletbezoek
  • SCHUD GEEN HANDEN EN ER WORDT NIET GEZOEND!

HOUDT AFSTAND: 1,5 m.

HOESTEN EN NIEZEN IN DE BINNENKANT VAN DE ELLEBOOG.

Snuit je neus in een papieren doek (tork) en gooi weg. WAS DAARNA WEER HANDEN.

DE CHEF:

ZIET TOE OP NALEVING VAN HET PROTOCOL

 • Vraagt leden of zij ziekteverschijnselen hebben. Leden paraferen een verklaring.
 • Regelt dat voor aanvang van de avond stoelen, kranen, deurkrukken gereinigd worden.
 • (Spuitfles staat klaar. Gebruik torkpapier)
 • Maakt uitgebreid mis-en-place, zodat heen en weer lopen zo veel mogelijk wordt voorkomen. Dit kan met maximaal 2 personen worden gedaan.
 • Zorg voor ventilatie. Zet de afzuigkap meteen aan.
 • Geeft voorafgaand aan zijn avond aan Jamal door met hoeveel mensen er wordt gegeten (ook i.v.m. inkoop)

DE BRIGADE:

 • Er kunnen in de keuken 8 leden tegelijkertijd koken.
 • De chef blijft aan de linkerzijde en kan zo nodig producten of kookgerei aanreiken en aanpakken.
 • Twee leden kunnen tafels dekken.
 • Er zijn dus bij aanvang maximaal 11 mensen in de Cuisine. Overige leden komen een uur later en blijven in het restaurant gedeelte.
 • Kleed je zoveel mogelijk thuis al om.
 • Laat de opstelling in het restaurant gedeelte staan. Er kunnen dan 18 mensen eten.