Over CCA

Onze keuken


Grotere kaart weergeven

Organisatie

De kookvereniging “Cuisine Culinaire Amsterdam” (CCA) bestaat nu ruim 35 jaar. De vereniging heeft ten doel het in brede zin beoefenen van de culinaire kunst door haar leden. Daartoe worden besloten bijeenkomsten van leden georganiseerd waarin wordt gekookt in groepsverband.

De professionele keuken van de CCA

De professionele keuken van de CCA

Deze kookavonden vinden plaats in ons eigen pand, een oud pakhuis aan de Koggestraat, in het hartje van Amsterdam en uitstekend bereikbaar met het openbaar vervoer. Onze keuken is drie jaar geleden geheel gerenoveerd en is voorzien van ruim voldoende professionele apparatuur, gerei en kookgereedschappen.

In deze perfecte ingerichte keuken bereiden de leden de gerechten volgens het maandmenu. Onze keuken omvat ook een restaurant, dat ruimte biedt aan 32 personen.

De CCA telt nu bijna 400 leden. Deze zijn ingedeeld in groepen, die “keukens” of “brigades” genoemd worden. Elke brigade bestaat uit minimaal 18 leden die een vaste dag in de maand hun kookavond hebben. In juli en augustus wordt er niet gekookt.

Het "restaurant" van de CCA

Het “restaurant” van de CCA

Het verloop van de kookavond

De kookavond begint doorgaans om 18:00 uur en wordt begeleid door één van de leden, de “Chef de Cuisine”. Rond 18:30 uur wordt de receptuur van de avond door de Chef de Cuisine met de leden doorgenomen. Vervolgens wordt de brigade in  groepjes ingedeeld die elk een van de doorgaans vrij bewerkelijke gerechten bereiden. In de loop van de avond worden de gerechten uitgeserveerd, uiteraard met passende wijn. Alle “creaties” worden beoordeeld door de aanwezigen.

Na afloop van het diner (doorgaans rond 23:00 uur) kan gezellig nagetafeld worden met een koffie en/of digestief. Ondertussen maakt “de penningmeester van de avond” de rekening op van de genuttigde drankjes en wijnen en rekent deze met de kokers af.

De CCA is geen trendy kookclubje, maar een professionele organisatie. Het is ook geen kookschool, er wordt geen les gegeven. Wel zul je veel leren van je ervaren kookvrienden en in het bijzonder van de Chef de Cuisine. Hij/zij heeft vóór de betreffende kookavond de “chefsavond” bezocht, die maandelijks plaatsvindt voorafgaande aan de kookmaand. Op deze chefsavond wordt het menu voorgekookt, geproefd en waar nodig aangepast.

Samenstelling van het menu en de wijnen

De vereniging heeft een menucommissie ingesteld. Deze commissie bedenkt de maandmenu’s, stelt receptuur samen en heeft als taak om de culinaire kunst binnen de vereniging op peil te houden. Dat vraagt veel van de commissieleden: keuze van receptuur, menusamenstelling, ingrediënten, bereiding maar vooral ook originaliteit. Ze moeten voor alle leden toch steeds weer voldoende uitdaging in de menu’s verwerken.

Op de chefsavond wordt het maandmenu voorgekookt door de Chefs de Cuisine en daar waar nodig evt. nog aangepast. De wijncommissie zorgt voor bijpassende wijnen. Van het definitieve menu en de receptuur wordt een receptenboekje gemaakt. Deze boekje krijgen alle leden op hun kookavond. Menu’s en receptuur worden ook op de website gepubliceerd zodra ze bekend en definitief zijn. De inkoop van alle ingrediënten, dranken en keukengerei wordt verzorgd door de vereniging.

Kokskleding

Ieder lid is op de kookavond verplicht om kokskleding te dragen. Deze omvat een buis(jasje), koksbroek, een sloof en een halsdoek. Ook een eigen theedoek hoort to de standaarduitrusting. Elk lid koopt en onderhoudt zijn eigen kleding.

Koksrangen

De hobbykookwereld kent naast de kookleden zonder rang, drie belangrijke rangen : Chef de Cuisine, Maître de Cuisine en Grand Maître de Cuisine. Voor de titel Maître en Grand Maître moet een zwaar examen worden afgelegd. Ook de Chef de Cuisine wordt geacht zijn bekwaamheden te bewijzen tijdens een examen. De examens worden afgenomen onder auspiciën van de CCN en zijn strikt gereglementeerd.

Lidmaatschap

Het lidmaatschap van de CCA staat open voor zowel mannen als vrouwen die niet beroepsmatig verbonden zijn met de culinaire kunst Minimum leeftijd is 21 jaar. Om lid te kunnen worden dient een “aspirant-lid” door één van de leden van de vereniging te worden voorgedragen in zijn/haar keuken. Na drie keer de kookavond te hebben bijgewoond, besluiten de leden van de betreffende kookgroep over voordracht als lid aan het bestuur.

De contributie wordt jaarlijks vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering. Wordt men lid van de CCA in de loop van het jaar dan zal de contributie naar rato worden berekend. Vervolgens betaalt men per jaar, hetgeen in één of twee termijnen kan geschieden. De contributie bedraagt €500 voor de avond- en €400 voor de lunch groepen. Het entreegeld bedraagt € 300,-. Op verzoek kan dit eventueel voldaan worden in 2 jaarlijkse termijnen.

Ieder nieuw lid ontvangt het Huishoudelijk Reglement van de CCA. Leden ontvangen 4 keer per jaar het clubblad Van de Kook. Deze door een ervaren redactieteam samengestelde uitgave is naast verenigingsnieuws voorzien van interessante artikelen en wetenswaardigheden op kookgebied.

Lid worden? Dat kan. Klik dan hier.