Jarenlang heeft Jaap Hollenberg onze oude site actueel gehouden: recepten en foto’s geplaatst, wijzigingen aangebracht, agenda’s en verslagen gepubliceerd. Wij zijn hem daar heel dankbaar voor en we hebben hem tijdens ons lustrumfeest in het zonnetje gezet. Een nieuwe redactie (Jasper Beenakker, Karel Ewout, Rob Loewenstein, Marcel Vos, Joop Beerlage) neemt zijn taken over. Jaap blijft echter wel betrokken, onder meer als redactielid van de digitale Van de Kook.